606 FN-9 Storsegel

Väl beprövad design med många mästerskap på meritlistan. FN-9 ger rejält med kraft, vilket behövs för tyngre besättningar. Rekommenderas för besättningar på 190 kg och mer.

Standard Features

  • Klassmärke
  • Segelnummer
  • Sikt- och spridarfönster
  • Buklinjer
  • Profilerade epoxylattor
  • Akterliks tell tales
  • Segelsäck för rullat segel